Is uw fiets gestolen, dan kunt u er hier melding van maken!

Na een diefstalschade dient u bij ons de 2 sleutels van de bezorgfiets (slot) en de aangifte van de diefstal bij de politie (het framenummer, merk en type van de bezorgfiets en het leasecontractnummer moeten hierin zijn opgenomen.) in te leveren. Ook  moet u de acculader, het display (als deze verwijderd kan worden) en de eventuele tweede accu inleveren.

De bezorgfiets dient beveiligd te zijn door middel van een categorie 2 sterren ART-goedgekeurd veiligheidsslot. De bezorgfiets dient altijd te worden afgesloten ook als deze binnen wordt gestald.

Diefstal van de bezorgfiets beschouwen wij als cascoschade waarnaar als zodanig dient te worden gehandeld. Het Eigen risico bij schade is € 150,= per gebeurtenis.


Diefstalformulier